Regionale goederenstromen per provincie, 2015-2022

logo maatwerk
Op verzoek van de provincies Noord-Holland, Limburg en Utrecht heeft het CBS de in-, uit- en doorvoer en het intraregionaal vervoer geschat voor de provincies.

De set tabellen geeft inzicht in de goederenstromen vanuit, naar en door de 12 provincies. De set tabellen geeft per provincie het brutogewicht in miljoen kilogram en de waarde in miljoen euro, van goederen ingevoerd in de provincie, goederen gedistribueerd binnen de provincie, goederen geproduceerd en gebruikt in de provincie, goederen geproduceerd en uitgevoerd vanuit de provincie en doorvoer van goederen door de provincie. Bij invoer en uitvoer wordt uitgesplitst naar goederen afkomstig van of bestemd voor het buitenland en goederen afkomstig van of bestemd voor andere provincies binnen Nederland. 

Dergelijke goederenstromenschattingen zijn ook gemaakt en (op aanvraag) beschikbaar voor 20 van de 52 COROP-plusregio’s in Nederland, namelijk: Achterhoek, Utrecht-West, Stadsgewest Amersfoort, Stadsgewest Utrecht, Zuidoost-Utrecht, Kop van Noord-Holland, Alkmaar en omgeving, IJmond, Agglomeratie Haarlem, Zaanstreek, Amsterdam, Overig Agglomeratie Amsterdam, Edam-Volendam en omgeving, Haarlemmermeer en omgeving, Het Gooi en Vechtstreek, Oost-Zuid-Holland, Rijnmond, Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg.