Energieverbruik naar belastingschijf, 2021–2022

Deze tabellen tonen de verdeling van aardgas- en (netto-)elektriciteitsleveringen van kleinverbruikers over de schijven van de energiebelasting in 2021 en 2022. Binnen de groep kleinverbruikers wordt onderscheid gemaakt tussen 'Individuele woningaansluitingen', 'Bedrijven', en 'Overige aansluitingen'. Verder wordt uitgelicht welk deel van de teruglevering in aanmerking komt voor de salderingsregeling.

Het ministerie van Financiën heeft in het kader van het vaststellen van beleid in de energiebelasting en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) behoefte aan gegevens over het energieverbruik van kleinverbruikers naar belastingschijf, uitgesplitst naar individuele woningen, bedrijven, en overige kleinverbruikers. Het CBS heeft daartoe deze publicatie gemaakt op basis van gegevens uit het aansluitingenregister van de netbeheerders.

Om de uitsplitsing te maken naar woningen, bedrijven, en overige aansluitingen, heeft het CBS gebruik gemaakt van aanvullende, intern beschikbare registerdata zoals de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Bekostigd door: het Ministerie van Financiën.