Jarigen en huwelijksjubilea op 29 februari

De tabel bevat het aantal jarigen op 29 februari 2024 naar geboortejaar en naar provincie en de huwelijksjubilea op 29 februari 2024 naar huwelijksjaar*
De tabel geeft voor elk schrikkeljaar het aantal in Nederland wonende personen dat in dat jaar op 29 februari is geboren en het aantal nog bestaande huwelijken dat in dat jaar op 29 februari is gesloten. De jarigen zijn ook uitgesplitst naar provincie. De cijfers zijn voorlopig, met 1 januari 2024 als peilmoment.