Financiële stromen van het ministerie van LNV in kaart gebracht, 2022

Het ministerie van LNV heeft aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om op basis van gegevens uit de financiele verslaglegging de financiele stromen van LNV in kaart te brengen. Dit ter ondersteuning van een vervolgonderzoek naar de positieve en negatieve effecten van de beleidsinstrumenten van dit ministerie op de natuur en biodiversiteit. Het verslagjaar is 2022. De instrumenten van het landbouwbeleid van de Europese Unie zijn in een afzonderlijke tabel gepresenteerd.
Dit onderzoek is bekostigd door het ministerie van LNV. Deze publicatie (Excelbestand en onderzoeksrapport) is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentienummer PR002784.