Top 3 delicten minderjarige first offenders, 2014-2022

Top 3 delicten van minderjarige first offenders, uitgesplitst naar geslacht.
Deze tabel bevat de top 3 delicten van first offenders tussen de 12 en 18 jaar voor de verslagjaren 2014 tot en met 2022.