Verdiensten per euro exportwaarde, 2020-2022

In 2022 verdiende Nederland 53 eurocent aan een euro goederenexport van in Nederland gemaakte spullen. In 2020 was dat nog 58 eurocent. Vooral de sterk gestegen importprijzen van energie en grondstoffen zorgden voor de lagere exportverdiensten per euro exportwaarde.
In de onderstaande tabel staat exportwaarde dankzij de export van in Nederland geproduceerde goederen in de jaren 2020-2022. Daarnaast staan ook de verdiensten per euro exportwaarde in deze periode in de tabel.