Bedrijfshoofden in de landbouw

Bedrijfshoofden in de landbouw naar leeftijd, bedrijfstype en bedrijfsomvang
In deze tabel is het aantal bedrijfshoofden af te lezen naar leeftijd van 2013 tot en met 2023. Verder is af te lezen in welke sectoren deze bedrijfshoofden in 2023 actief waren en is af te lezen in welke bedrijfsklasse naar Standaard Opbrengst (SO) deze bedrijfshoofden in 2023 werkzaam waren.