80-plus ouders en mantelzorg, 2012 en 2022

Deze tabellenset bevat informatie over het aantal personen dat een of twee ouders van 80 jaar of ouder heeft, uitgesplitst naar kenmerken van die personen en hun ouders.
Tevens worden cijfers over het geven van mantelzorg gepresenteerd, voor personen met en personen zonder ouders van 80 jaar of ouder. De tabellen bevatten cijfers uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken.