Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2021

Aantal huishoudens en gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron, migratieachtergrond, huurwoning, en kwintielgroep van de inkomensverdeling per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

De uitkomsten zijn gesplitst in de volgende deeltabellen:

Tabel 4.4:
Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens) naar migratieachtergrond hoofdkostwinner (beperkt), belangrijkste bron van inkomen in het huishouden (beperkt) en leeftijdsklasse hoofdkostwinner (beperkt), 2021

Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).