Vermogen van huishoudens naar regio, 2022

Aantallen huishoudens met vermogen in laagste 10%-groep van het inkomen naar provincie en gemeente, 2022
De tabellen bevatten gegevens over het aantal huishoudens met vermogen in de laagste 10%-groep van het inkomen, uitgesplitst naar leeftijd van de hoofdkostwinner, en naar gemeente en provincie. De cijfers zijn beschikbaar voor het jaar 2022.

Opdrachtgever: KWIZ.