Het bevolkingsaantal per leeftijd vanaf 18 jaar per arrondissement

Het aantal inwoners per leeftijd vanaf 18 jaar op 1 januari 2023 per arrondissement.
Naar aanleiding van een vraag van Bureau Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) heeft het CBS verzocht om een tabellenset samen te stellen. Daarin staan de gegevens over het bevolkingsaantal per leeftijd vanaf 18 jaar per arrondissement op 1 januari 2023.