Vegetarisch eten door Nederlanders, 2023

In deze tabel wordt informatie gegeven over hoe vaak Nederlanders van 1 jaar of ouder in 2023 een vegetarische hoofdmaaltijd aten, of helemaal geen vlees of vis aten.
Gepubliceerd worden het aantal veganisten, vegetariërs, pescotariërs, flexitariërs, vleeseters die 1 of 2 vegetarische hoofdmaaltijden per week eten en vleeseters die geen vegetarische hoofdmaaltijden eten. Tevens wordt per bevolkingsgroep het gemiddelde percentage vegetarische hoofdmaaltijden en hoofdmaaltijden met vlees respectievelijk vis gegeven. Er worden uitsplitsingen gegeven naar leeftijd, geslacht en opleiding.