EMU-enquête 2024 Decentrale overheden

Deze tabel geeft de resultaten uit de EMU-enquête 2024 weer. Met de uitkomst van de EMU-enquête 2024 geven de gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun verwachtingen over de ontwikkeling van hun EMU-saldo over de jaren 2023, 2024 en 2025 weer. In de praktijk wijken deze verwachtingen doorgaans sterk af van de realisaties.
Deze tabel toont de ontwikkeling van het begrote overheidssaldo van de decentrale overheden in Nederland. De gegevens in de tabel zijn opgesteld op basis van de gegevens in de EMU-enquête van de decentrale overheden. Het gaat hier om ruwe brondata van de betrokken berichtgevers die niet zijn geanalyseerd of bewerkt en niet zijn geïntegreerd in de Nationale rekeningen. Wel zijn de gegevens zo nodig door het CBS opgehoogd voor non-respons.