Cohortonderzoek bijstandsuitstroom naar werk, 2021

Erratum:

Voor de personen die in de tweede helft van 2021 uit de bijstand naar werk stroomden zijn te weinig baan- en uitkeringsgegevens gebruikt, waardoor zij ten onrechte in de uitstroomsituatie “uit de bijstand en niet meer werkzaam en geen werkloosheidsuitkering (situatie 7)” terecht zijn gekomen. Dit heeft invloed op de uitstroomsituaties na 18 maanden (kolom I van tabel 1). Daarnaast is de afleiding van uitstroomsituatie 7 iets aangepast. Dit leidt voor de uitstroomsituaties na 6 en 12 maanden door afronding tot een verschil van maximaal tien personen ten opzichte van de eerdere versie.

Deze cijfers zijn aangepast ten opzichte van de eerder verschenen versie van 22 december 2023.
In dit onderzoek zijn personen tot en met 18 maanden na uitstroom uit de bijstand naar een baan gevolgd en is gekeken of en wanneer zij een baan, bijstand of werkloosheidsuitkering hadden.

Voor dit onderzoek zijn een tabellenset en een dashboard gemaakt.

Er wordt 6, 12 en 18 maanden na uitstroom naar werk gekeken naar de arbeids- en uitkeringssituaties van personen. Om te bepalen in welke situatie iemand zich in maand 6, 12 en 18 bevindt, wordt tevens gekeken wat er in de voorgaande maanden is gebeurd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende populaties, gebaseerd op de duur van de bijstandsuitkering en de situatie in de maanden voor uitstroom.

De resultaten worden in het dashboard visueel weergeven in een Sankey-figuur, zodat de overgangen tussen de situaties goed gevolgd kunnen worden. In de tabel zijn deze overgangen niet te zien, maar enkel de standcijfers in maand 6, 12 en 18.