Bewoning van recreatie-objecten in Nederland, 1-1-2023

Deze tabellenset geeft inzicht in de bewoning van recreatie-objecten en overige woningen in eigendom van particuliere eigenaren van recreatie-objecten op 1 januari 2023.

Het CBS heeft samen met het Kadaster een onderzoek uitgevoerd naar bewoning van recreatie-objecten in Nederland. Hierbij stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: Wat is het aantal recreatie-objecten in Nederland? Hoeveel van deze recreatie-objecten zijn in bezit van particuliere eigenaren? Hoeveel van deze particuliere eigenaren hebben ook overige woningen in bezit? Hoeveel van de recreatie-objecten en overige woningen die zij bezitten, zijn bewoond en hoeveel zijn onbewoond?

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).