Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2022

Particuliere huishoudens naar vermogensklassen naar giftenaftrek, 2022*

Aantal particuliere huishoudens naar vermogensklassen naar giftenaftrek, 2022*

Opdrachtgever: Vrije Universiteit Amsterdam

* = voorlopige cijfers