Economische groei in Venlo, 2022

© ANP / Peter Hilz
Economische groei in Venlo 2019-2022*

De gemeente Venlo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om de economische groei van de gemeente Venlo in kaart te brengen. Dit is een aanvulling op de reguliere publicaties van het CBS over de economische groei, waarin gemeenten niet apart zichtbaar worden gemaakt. De aanvulling bevat indicatoren over de opbouw van het bbp.

De raming van de economische groei op gemeenteniveau over 2022 is een voorlopige raming. De groei wordt berekend met behulp van voorlopige cijfers uit de Nationale Rekeningen. De basis van de raming wordt gevormd door de gemeentelijke economische structuur van de laatste definitieve jaarraming (2021). Op deze economische structuur worden per bedrijfstak de nationale economische groeicijfers gezet.