Vervolgonderzoek economische missies onder leiding van bewindspersonen

Economische missies onder leiding van een bewindspersoon stellen bedrijven in staat kennis te maken met buitenlandse markten en om in contact te komen met potentiële zakenpartners in het buitenland. Op die manier kunnen missies informatiebarrières wegnemen waardoor internationaal ondernemen toegankelijker wordt gemaakt. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre Nederlandse bedrijven daadwerkelijk de vruchten plukken van dit instrument.

Het CBS heeft in de afgelopen jaren meerdere malen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende beleidsinstrumenten die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) inzet in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In dit rapport worden de bevindingen gepresenteerd van een vervolgonderzoek aan economische missies met bewindspersoon dat het CBS in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft uitgevoerd en dat voortborduurt op de bevindingen uit het eerdere rapport uit 2019. De vraag in hoeverre missiedeelname bijdraagt aan de bestendigheid van handelsrelaties met het bezochte land vormt daarbij analytisch meest uitdagende van de vragen die in het hier voorgestelde onderzoek aan bod komen.

Deze vraag valt uiteen in drie deelvragen:

  1. Wat is de bijdrage van missiedeelname aan de overlevingskans van een bestaande handelaar op de bezochte markt?
  2. Hoe lang blijft een bedrijf dat begint met handelen na missiedeelname aanwezig op de betreffende buitenlandse bestemming en hoe verhoudt zich dat tot bedrijven die zonder missie beginnen te handelen met die bestemming?
  3. Wat is de kans dat een incidentele exporteur na missiedeelname uitgroeit tot structurele exporteur?