Vrijgekomen corporatiewoningen 2021

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze tabel is samengesteld, is achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. In tabel 4 was onderscheid gemaakt tussen statushouders die langer of korter dan een jaar een verblijfstatus hadden, maar niet of ze wel of niet in het COA verbleven. Ook is de toelichting aangescherpt. We leggen nu expliciet uit dat we kijken naar de (personen uit) particuliere huishoudens. De cijfers zijn hiermee niet gewijzigd.
Voor het nieuwsbericht '6 procent vrijgekomen corporatiewoningen in 2021 ging naar statushouders' onderzocht het CBS in hoeverre corporatiewoningen in 2021 werden betrokken door statushouders. Deze tabellenset bevat de onderliggende gegevens voor dit nieuwsbericht.
In de tabel 'Vrijgekomen corporatiewoningen 2021' vindt u de data die is gebruikt.