Inkomensmarges

Hoe nauwkeurig zijn de statistieken over het inkomen van huishoudens en personen?

Expliciete marges voor de totale fout zijn niet beschikbaar, wegens een gebrek aan goede cijfers over de omvang van alle relevante onzekerheden (giften, lokale regelingen, zwart werk, …). Wél beschikbaar zijn gegevens van verlate aangiften inkomstenbelasting (IB) en nagezonden berichten van de basisregistratie personen (BRP). Deze administratieve vertraging is een belangrijke foutenbron van de inkomensstatistieken, vooral bij voorlopige cijfers.

Door het uiteindelijke, ‘superdefinitieve’ bestand met daarin alle verlate aangiften en nagezonden BRP-berichten als gouden standaard te gebruiken, worden de meetfouten op de gepubliceerde voorlopige en definitieve inkomenscijfers van de inkomensstatistiek gekwantificeerd. In dit document wordt hiervan verslag gedaan voor de statistiekjaren 2014-2016.