Auteur: Judit Arends

Vrijwilligerswerk 2023

Over deze publicatie

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2023 centraal. In dat jaar gaf 49 procent aan zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet te hebben voor een organisatie of vereniging. Het percentage vrijwilligers is sterk toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren, en is nu terug op het niveau van vóór de coronapandemie. In de (corona)periode van 2020-2022 deed gemiddeld 41 procent vrijwilligerswerk.