Woon-werkafstand onderwijspersoneel, 2021

De woon-werkafstand van personeel in het primair en voortgezet onderwijs in december 2021.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft aan het CBS gevraagd om een tabellenset te maken met daarin gegevens over de woon-werkafstanden van onderwijspersoneel. Deze tabellenset is door het CBS samengesteld op basis van de meest recente beschikbare gegevens (december 2021).