Stages, banen en BPV-overeenkomsten van studenten in vo, mbo, ho, 2022/’23

Stages, banen en BPV-overeenkomsten van scholieren en studenten in het vo, mbo en ho, studiejaar 2022/’23.
Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over loon en arbeidsduur van leerlingen en studenten uit het bekostigd voorgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), en hoger onderwijs (ho) met en zonder Beroepspraktijkvorming (BPV)-overeenkomst, in school-/studiejaar 2022/'23.

Voor de BPV-overeenkomsten is gebruik gemaakt van de BPV-overeenkomstregistratie van DUO.

De loon- en arbeidsduurgegevens betreffen banen en stages op basis van de Polisadministratie in de maanden oktober 2022 en maart 2023. Daarnaast wordt uitgesplitst naar onderwijskenmerken.