Beschermen online persoonsgegevens, 2023

Beschermen online persoonsgegevens, 12 jaar of ouder, 2021 en 2023
In 2023 zei 89 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder maatregelen te treffen om hun persoonsgegevens op internet te beschermen. In 2021 was dat 82 procent. Vooral het beperken van toegang tot profielgegevens en berichten op social media is toegenomen. Nederland loopt voorop in Europa in het beschermen van persoonlijke informatie op internet. Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen van het CBS, een onderzoek dat sinds 2005 in alle EU-landen op dezelfde wijze wordt uitgevoerd. In 2023 hebben ongeveer 6,5 duizend Nederlanders van 12 jaar of ouder aan deze enquête deelgenomen.