Veelvoorkomende combinaties van Wmo-arrangementen, 2016-2022

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten dat gebruikt maakt van een veelvoorkomende combinatie van Wmo-arrangementen per gemeente per jaar, in de periode van 2016 tot en met 2022.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil graag inzicht in veelvoorkomende combinaties van Wmo-arrangementen per gemeente. Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze maatwerktabel op met informatie over de populatie in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. De tabellen zijn onderdeel van een grotere set die het CBS leverde aan de VNG.

Tabel 1.1 tot en met tabel 1.7 bevatten absolute gegevens over Wmo-cliënten met twee arrangementen. De Wmo-cliënten zijn onderverdeeld naar de tien meest voorkomende categorieën van het desbetreffende jaar en “Beschermd wonen & Begeleiding”.

Tabel 2.1 tot en met tabel 2.7 bevatten relatieve gegevens over Wmo-cliënten met twee arrangementen. De Wmo-cliënten zijn onderverdeeld naar de tien meest voorkomende categorieën van het desbetreffende jaar en “Beschermd wonen & Begeleiding”.

Tabel 3 bevat een overzicht met de top 10 door de jaren heen.

Deze tabel beslaat de periode 2016 tot en met 2022, de cijfers zijn definitief. De volgende cijfers worden verwacht in januari 2025.

Opdrachtgever: VNG Realisatie