Achterstandsscore per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2021 (herzien)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid uitgebreid voor het voorgezet onderwijs (vo).

In dit nieuwe beleid, dat in 2024 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de risico-indicator onderwijsachterstanden voortgezet onderwijs (RIOA-vo) die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft ontwikkeld. Met de RIOA-vo wordt per leerling een onderwijsscore uitgerekend en vervolgens met een bepaalde formule opgeteld tot achterstandscore per vo-school. Deze scores drukken het verwachte risico op onderwijsachterstanden per schoolvestiging uit.

De tabellen geven de achterstandsscores per schoolvestiging in het voorgezet onderwijs op 1 oktober 2021. Voor het praktijkonderwijs wordt een andere aggregratieformule toegepast dan voor vmbo, havo, vwo. Daarom is er een aparte tabel voor het praktijkonderwijs.

Voor peildatum 1 oktober 2021 zijn op 13 oktober 2023 eerder tabellen gepubliceerd. In de huidige tabellen zijn nieuwkomers wel meegenomen en zijn verschillende imputaties opnieuw uitgevoerd. De achterstandsscores in deze tabellen kunnen door deze verschillende aanpassingen afwijken ten opzichte van de eerder gepubliceerde achterstandsscores. Dit heeft geen gevolgen op de financiering van scholen, omdat deze tabellen bedoeld waren om scholen een indruk te geven wat zij voor de nieuwe Regeling Onderwijskansen voortgezet onderwijs konden verwachten.