Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2023

Erratum:

In tabellensets BDFS B1 2023Q2 Regulier en BDFS B1 2023Q2 Regulier ExSVB stond in tabel B1.3A bij de cijfers met betrekking tot "Vorderingen beschikt vanaf 01-01-2023" per abuis vermeld dat dit cijfers betroffen met betrekking tot "Vorderingen beschikt voor 01-01-2013". Dit is aangepast. De herziening is enkel tekstueel van aard, er zijn geen cijfers aangepast.
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).