Verkenning Monitor Preventie met Gezag

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) heeft aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om ten behoeve van het programma ‘Preventie met gezag’ gegevens samen te stellen die inzicht geven in de criminaliteitsproblematiek onder jongeren in 27 focusgebieden.
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om een monitor ‘Preventie met Gezag’ samen te stellen. Deze eerste stap daartoe betreft een verkenning. Het geeft J&V een beter beeld om de wensen met betrekking tot de opzet en de inhoud van de monitor te kunnen formuleren en daarmee een besluit te kunnen nemen over de volgende stap(pen) in het onderzoek.