AZW-Breed: Aantal werknemers naar branche, woon- en werkregio, 4e kwartaal 2022

Deze tabellen bevatten cijfers over het aantal hoofdbanen van werknemers in de branches Universitair Medische Centra (UMC's) en Ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt naar RegioPlus-Arbeidsmarktregio.

Er is een tabel met cijfers naar woonregio van de werknemers (tabel 1), en een tabel met de geschatte werkregio van de werknemers (tabel 2). De cijfers zijn berekend op de laatste vrijdag voor Kerstmis in het vierde kwartaal van 2022, waarbij de werklocatie van de maand december is gebruikt. Bij de berekening van de aantallen is gebruik gemaakt van de hoofdbaan van de werknemer waarbij een baan in zorg en welzijn altijd prioriteit heeft boven een baan buiten zorg en welzijn.

Omdat niet bekend is op welke vestiging de baan van een werknemer zich bevindt, wordt de kans berekend per mogelijke werklocatie, waarnaar de meest waarschijnlijke werklocatie wordt gekozen.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.