Leerlingen in het voortgezet onderwijs, GGD Hart voor Brabant, 2022/’23 - vervolg

In opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het CBS een tabel samengesteld met gegevens over inschrijvingen in het voortgezet onderwijs in GGD Hart voor Brabant.
Het betreft gegevens over leerlingen in leerjaar 2 en 4 van het bekostigd voortgezet onderwijs naar woongemeente, deelgebieden binnen de woongemeente, het geslacht van de leerlingen en voor leerlingen in leerjaar 4 ook naar onderwijssoort. De tabel bevat voorlopige cijfers over leerlingen in schooljaar 2022/'23. De deelgebieden betreffen een indikking van de deelgebieden die eerder dit jaar gepubliceerd zijn (Leerlingen in het voortgezet onderwijs, GGD Hart voor Brabant, 2022/’23*).