Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2021

Inkomensongelijkheid volgens de Gini-coëfficiënt van particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

De uitkomsten zijn gesplitst in de volgende deeltabellen:

Tabel 7:
Gini-coëfficiënt voor provincies, gemeenten, wijken en buurten op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2021

Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).