Warmtemonitor, update enkele tabellen tot en met 2022

De tabellenset bevat een tabblad met een toelichting op gebruikte indelingen en databronnen.
Deze file geeft een update van enkele tabellen uit de Warmtemonitor zoals CBS eerder gepubliceerd heeft samen met TNO (zie hieronder).

Het gaat om de volgende tabellen:
Finaal energieverbruik voor warmte naar primaire energiedrager
Finaal Energieverbruik in de gebouwde omgeving
Finaal energieverbruik voor warmte in de Nijverheid
Finaal energieverbruik voor warmte in de Landbouw

De set is samengesteld in opdracht van RVO.