Zorg en Wonen in Schagen, 2023

© Hollandse Hoogte / Ton Toemen
De tabel toont voor de gemeente Schagen en voor alle wijken in de gemeente Schagen het aantal huishoudens op 1 januari 2023. De huishoudens zijn ingedeeld naar leeftijdsklasse van de hoofdbewoner. Per leeftijdsklasse worden kenmerken van de woning getoond: het type woning, de oppervlakte en de WOZ-waarde van de woning en of het een koop- of een huurwoning betreft.
De tabel geeft inzicht in welke woningtypen op dit moment bewoond worden door (toekomstige) senioren. De domeinen Zorg en Wonen kunnen op basis van deze gegevens anticiperen op mogelijk groeiende zorgvragen in de toekomst in wijken waar op dit moment nauwelijks zorgvragen zijn.