Autobezit per huishouden, 1 januari 2023

Gemiddeld aantal personenauto’s per huishouden uitgesplitst naar regio, 1 januari 2023.

Deze tabel bevat cijfers over het gemiddeld aantal personenauto’s op naam van een natuurlijk persoon per huishouden op peilmoment 1 januari 2023. De informatie is gebaseerd op kentekenregistratie van RDW. De cijfers worden op gemeente- en wijkniveau weergegeven.

Deze tabel is opgeleverd naar aanleiding van een update van de cijfers op de website van de OV-monitor.