Vooronderzoek besparingsbereidheid van huishoudens met energiearmoede

Over deze publicatie

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om de houding van huishoudens met energiearmoede ten opzichte van energiebesparende maatregelen te bepalen. Het CBS heeft hiervoor onderzocht of enquêtedata die bij het CBS aanwezig zijn hiervoor technisch en inhoudelijk geschikt zijn. De uitkomsten van dit vooronderzoek worden beschreven in deze notitie.