Auteur: Niels Schoenaker, Michelle A. Steenmeijer

De upstream en downstream productievoetafdruk van Nederlandse bedrijfstakken

Over deze publicatie

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan naar de upstream en downstream productievoetafdruk van broeikasgassen van Nederlandse bedrijfstakken. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de productievoetafdruk van bedrijfstakken en waar in de productieketen de emissies plaatsvinden. Het CBS heeft eerder onderzoek gedaan naar de upstream ketenemissies van Nederlandse bedrijfstakken, maar richt zich nu voor het eerst op de downstream ketenemissies. Het CBS heeft hiervoor gegevens gebruikt uit de reeds beschikbare SNAC-Exiobase database over het jaar 2018.