Aantal schapen, 2023

Schapen in weiland met op de achtergrond de ferry van Stena line
© CBS
Deze tabel bevat de gegevens over het aantal schapen per provincie in de jaren 2022 en 2023.
De dieraantallen worden vastgesteld op peildatum 1 april en 1 december.

Voor runderen, schapen, geiten en kippen worden deze verkregen uit het register voor Identificatie & Registratie (I&R) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) van het Ministerie van Economische Zaken.