Covid-vaccinatiestatus en sterfte

Een nadere toelichting bij het rapport Oversterfte en doodsoorzaken in 2020 tot en met 2022

Over deze publicatie

In deze publicatie wordt een aanvullende toelichting gegeven op analyses uit het rapport Oversterfte en doodsoorzaken in 2020 tot en met 2022 (CBS, 2023). Het doel van deze toelichting is om het effect van veranderingen in de definitie van vaccinatiestatus ‘gevaccineerd’ op de uitkomsten inzichtelijk te maken en te laten zien hoe deze zich verhouden met de eerder in het rapport gebruikte definitie.