Auteur: Linda Fernandez Beiro, Jannes Kromhout

Hoe kan de Landelijke Jeugdmonitor bijdragen aan het monitoren van kansenongelijkheid?

Over deze publicatie

Welke omstandigheden waarin kinderen opgroeien hangen volgens de literatuur samen met kansenongelijkheid van kinderen in de basisschoolleeftijd? Over welke indicatoren is informatie beschikbaar in de Landelijke Jeugdmonitor, en welke aanvullende data heeft het CBS? Welke regionale verschillen zijn hiermee inzichtelijk te maken?

De belangrijkste bevindingen:

  • Onderwijsniveau van ouders/verzorgers, de financiële situatie en stabiliteit van het huishouden, herkomst, steun van ouders en broers en zussen, de buurt waarin kinderen opgroeien en de kwaliteit van de school zijn volgens de literatuur belangrijke factoren voor kansenongelijkheid.
  • In de Landelijke Jeugdmonitor is een deel van deze informatie op persoons- en huishoudensniveau reeds beschikbaar als indicator, andere CBS-data bieden aanvulling.
  • Er zijn grote verschillen per gemeente voor de onderzochte indicatoren.