Structuurgegevens veehouderij van Nederland en provincies, 2023

De tabellenset bevat gegevens over de veehouderijsector voor Nederland en de provincies over 2023.

De tabellenset bevat structuurgegevens van veehouderijbedrijven voor Nederland en de provincies over 2023. In de tabellen wordt per grootteklasse het aantal bedrijven, het aantal dieren en de gemiddelde leeftijd van het bedrijfshoofd gegeven, voor de sectoren pluimvee (leghennen, vleeskuikens, vleeskuiken ouderdieren), varkens (speenbiggen, zeugen, vleesvarkens en gecombineerd), melkvee, melkgeiten en vleeskalveren (wit en rosé). De tabellen zijn uitgesplitst naar de provincies. De gegevens zijn bekostigd door Connecting Agri & Food.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentienummer F739