AZW: hoofdbanen kraamzorg branche, leeftijd, regio, 2023KW03

Deze tabel geeft op basis van de cao-code ‘Kraamzorg’ (3924) een overzicht van het aantal hoofdbanen van werknemers in zorg en welzijn naar enkele kenmerken van de werknemers.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport heeft het CBS gevraagd om, bij benadering, het aantal werknemers in de kraamzorg in beeld te brengen. Waar het CBS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) normaal de SBI-code van een werkgever gebruikt om aantallen werknemers in kaart te brengen is dit bij de kraamzorg niet mogelijk. De kraamzorg valt namelijk onder 'SBI 88101 - Thuiszorg'. Op basis van deze SBI is het niet mogelijk te onderscheiden welke vorm van zorg door een bedrijfs(onderdeel) geleverd wordt.

Voor de benadering van het aantal werknemers is daarom in deze tabellen gebruik gemaakt van hoofdbanen binnen zorg en welzijn met de cao-code '3924 - Kraamzorg'. De variabele cao is, in tegenstelling tot SBI, opgegeven per werknemer en niet per bedrijf. De variabele 'cao' is geen kernvariabele in de Polisadministratie; dit betekent dat de kwaliteit van de variabele niet gemonitord wordt door het CBS. Als gevolg hiervan kennen deze cijfers mogelijk een grotere foutmarge dan andere cijfers binnen het AZW Datawarehouse.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Indien niet anders aangegeven gelden de definities zoals beschreven op AZW StatLine. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie: azwstatline.cbs.nl.