Auteur: Hugo de Bondt, Mark Mangnus, Manon van Middelkoop

De energierekening januari 2024

Over deze publicatie

Met de prijzen van januari 2024 gemeten ligt de energierekening, op jaarbasis, 323 euro lager dan een jaar eerder. Lagere variabele leveringstarieven en een verwacht afnemend verbruik in 2024 hebben een verlagend effect op de energierekening. Meer belasting op gas en hogere transporttarieven zorgen voor een opwaarts effect. Deze publicatie is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.