Achterstandsscores per samenwerkingsverband, 1 oktober 2022

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft jaarlijks aanvullende bekostiging aan samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). OCW is voornemens om de verdeling van de middelen voor het lwoo te baseren op de risico-indicator onderwijsachterstanden leerwegondersteunend onderwijs (RIOA-lwoo) die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld.

Met de RIOA-lwoo wordt per leerling een onderwijsscore uitgerekend en vervolgens met een bepaalde formule opgeteld tot achterstandscore per lwoo-samenwerkingsverband. Deze scores drukken het verwachte risico op onderwijsachterstanden per samenwerkingsverband uit.

De tabellen geven de achterstandsscores per samenwerkingsverband in het leerwegondersteunend onderwijs op 1 oktober 2022. Deze zijn bedoeld om de samenwerkingsverbanden een indruk te geven wat zij voor het leerwegondersteunend onderwijs kunnen verwachten.