Gemiddelde lengte verhuisketens naar type eigendom woning, 2021

Ten behoeve van de beantwoording van Kamervragen wil het Ministerie van BZK graag weten hoeveel woningen er in de verhuisketen beschikbaar komen bij de bouw van corporatiewoningen.
In tabel 1 wordt de gemiddelde ketenlengte gegeven per start van de keten (de reden waarom een woning is vrijgekomen; sterfte of emigratie van de bewoner of nieuwbouw of transformatie van de woning), uitgesplitst naar type eigendom van de woning.