Nulmeting Compensatieregeling

Het rapport beschrijft de impact van het betalen van transitievergoedingen op het vermogen van ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen in verband met pensionering.

De tabel is samengesteld op basis van gegevens uit het Stelsel van sociaal-Statistische Bestanden (SSB) en het Algemeen Bedrijfsregister (ABR) van het CBS.

Bekostigd door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid