Buitenlandse migratie van Nederlanders, 1995-2022

Deze publicatie bevat informatie over buitenlandse migratie van mensen met de Nederlandse nationaliteit.
Naar aanleiding van een vraag van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het CBS twee tabellen gemaakt met gegevens over buitenlandse migratie van mensen met de Nederlandse nationaliteit. Eén tabel laat het bestemmingsland zien van Nederlanders die emigreren. De tweede tabel laat het land van herkomst zien van Nederlanders die terug naar Nederland migreren.