Defensiepersoneel, instroom en uitstroom, 2018-2022

© ANP
Defensiepersoneel: kenmerken van zittend personeel, instromers en uitstromers in de periode 2018-2022.

Dit onderzoek geeft de resultaten weer van het zittend personeel, de instromers en uitstromers bij Defensie. De resultaten zijn weergegeven in 12 filtertabellen. Voor het zittend personeel zijn de aantallen en achtergrondkenmerken als geslacht, herkomst, leeftijd en generatie in kaart gebracht. Ook is er een onderscheid gemaakt naar functie, rang- en/of schaalgroep en naar het defensieonderdeel. Ook voor het instromend en uitstromend personeel bij Defensie zijn deze achtergrondkenmerken weergegeven.

De eerste drie filtertabellen zijn de hoofdtabellen en tonen de aantallen van respectievelijk het zittend defensiepersoneel, het instromend en het uitstromend defensiepersoneel naar de verschillende kenmerken. De overige negen filtertabellen tonen voor zittend personeel, instroom en uitstroom de volgende kruisingen: geslacht x leeftijd, geslacht x herkomst en leeftijd x herkomst.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Defensie.