Dashboard risicofactoren voor transitie uit armoede

© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Dashboard risicofactoren voor transitie uit armoede op basis van registerdata en machine learning.

Dit dashboard geeft een overzicht van eerder gepubliceerd onderzoek (zie eerste versie armoede model en opgeschoonde armoede model) naar risicofactoren voor transitie uit armoede op basis van registerdata en machine learning. Met transitie uit armoede wordt bedoeld dat mensen die eerst arm waren, dat een jaar later niet meer zijn.

Met behulp van gegevens uit registers voor de hele Nederlandse bevolking over de periode 2011-2018 is een model ontwikkeld. Dit model schat de kans dat iemand uit de armoede komt of juist arm blijft op basis van kenmerken van de persoon en diens huishouden. Het model geeft inzicht in welke (combinaties van) kenmerken samenhangen met de kans op transitie uit armoede. Ook toont het model welke subgroepen van mensen een hoge of juist lage kans hebben op transitie uit armoede.

Dit onderzoek is uitgevoerd om aanknopingspunten te vinden voor armoedebeleid van gemeenten.

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).