Uitbreiding onderzoek naar kenmerken van architecten, 2021

Onderzoek naar demografische- en arbeidseconomische kenmerken van (de bedrijven van) architecten in Nederland, 2021.

Deze tabellenset bevat (baan)kenmerken van architecten in Nederland. De titel 'architect' is in Nederland beschermd door de Wet op de architectentitel (Wat). De basis voor dit onderzoek betrof een lijst van alle architecten die geregistreerd staan in het Architectenregister van Bureau Architectenregister.

Bekostigd door: Atelier Rijksbouwmeester.