Doodsoorzaken bij neurologische aandoeningen

Deze publicatie gaat over sterfte bij een onderzochte groep personen met een neurologische aandoening die kwijlen.
De tabellen laten de gemiddelde leeftijd van overlijden en het absolute aantal van overleden personen bij een groep van onderzochte personen. Er wordt gekeken naar verschillen tussen geslacht, of er een operatie heeft plaatsgevonden, op welke manier deze personen kwijlen en of er verschillen plaatsvinden binnen de doodsoorzaken. Dit project is bekostigd door het Radboud UMC.